LES IL·LUSTRACIONS DEL CORRELLENGUA DE BENAVARRI

Dibuixos realitzats per l'Il·lustrador Carles Salagardia de "Lapsus Espectacles" durant el Correllengua, celebrat a Benavarri el passat 9 de novembre de 2.008.

Comentaris