DEMANDA LLEI DE LLENGÜES-PETICIÓN LEY DE LENGUAS


EL CERIb-Centre d’Estudis Ribagorçans/Zentro de Estudios Ribagorzans/Centro de Estudios Ribagorzanos s’ha adherit a la recollida de firmes que sol·liciten una Llei de Llengües que cooficialitzi a l’Aragó el català i l’aragonès. El CERIb convida a persones i entitats culturals a signar aquest manifest que es troba a: http://www.leydelenguas.com/

----------------------------------------------------------------------------
EL CERIb-Centre d’Estudis Ribagorçans/Zentro de Estudios Ribagorzans/Centro de Estudios Ribagorzanos se ha adherido a la recogida de firmas que solicitan una Llei de Lenguas que cooficialice en Aragón el catalán y el aragonés El CERIb invita a personas y entidades culturales a que signen este manifiesto que se encuentra en: http://www.leydelenguas.com/

Comentaris