CONGRÉS INTERNACIONAL: OBSERVAR LES FRONTERES, VEURE EL MÓN

PUIGCERDÀ-LLÍVIA-BELLVER DE CERDANYA, del 19 al 21 de març de 2010.
Aquest Congrés és un esdeveniment exclusiu i únic que es fa a la Cerdanya com a indret simbòlic. Llívia és un dels tres enclavaments territorials que subsisteixen a Europa, i la Cerdanya un espai fronterer entre les províncies de Lleida i Girona, fent frontera amb la de Barcelona, però també entre els Estats de França, Espanya i Andorra. Un conglomerat de línies que tenen més vida sobre el paper que dins una realitat altament complexa, en què les persones es mouen i construeixen la seva identitat diària en funció de molts altres elements.
Amb especialistes de primer ordre internacional s’analitzaran i s’aportaran perspectives i solucions a la qüestió fronterera en l’Europa del segle XXI, que preveu precisament la supressió de tota limitació fronterera. La Cerdanya esdevindrà així el focus de la recerca i l’anàlisi de les fronteres a Europa durant tres dies, repartint-se entre Puigcerdà, Bellver de Cerdanya i Llívia. Les reflexions i discussions que tindran lloc durant el congrés (conferències, pòsters i taula rodona) crearan un nou àmbit d’estudi pràctic com teòric. Un dels aspectes fonamentals de la proposta és la seva interdisciplinarietat, ja que el tema de les fronteres serà abordat a partir d’aspectes d’ordre cultural, econòmic, històric, artístic, geogràfic, polític o sociològic.
El Congrés vol començar a desenclavar les estanques relacions històriques, i entendre la tendència històrica i l’actual de l’ús de les fronteres a Europa i la seva superació, tant a nivell local com estatal, dins la UE.

Divendres· Vendredi 19
Puigcerdà (Museu Cerdà de Puigcerdà)
18:15 Obertura de portes · Ouverture des portes
19:00 Inauguració· Inauguration
19:45 – 20:15 Presentació· Présentation
Oscar Jané i Queralt Solé (Universitat de Barcelona, Mirmanda)
En les fronteres d’Europa
Dans les frontières de l’Europe
20:15 – 21:00 Conferència inaugural · Conférence inaugurale: Joan R. Resina (Univ. Stanford, USA)
Exotisme familiar. Verdaguer a la frontera
Exotisme familier. Verdaguer dans la frontière
Dissabte· Samedi 20 –
Bellver de Cerdanya (Centre Cívic Les Escoles Velles)
9:45 – 10:30 Joan Nogué (UdG, Geògraf, Observatori
del Paisatge)
Els límits territorials contemporanis: de la nitidesa a la hibridació
Les limites territoriales contemporaines: de la nitidité à l’hybridation
10:30 – 11:15 Renaud Morieux (Univ. Lille 3, historien)
Dels Pirineus a la Manxa, de la Manxa als Pirineus. Aproximacions històriques comparades de les fronteres líquides
Des Pyrénées à la Manche, de la Manche aux Pyrénées. Approches historiques comparées des frontières liquides
11:15 – 11:45 Discussió-Debat · Discussion-Débat
11:45 – 12:30 Pausa-cafè i Relació de Pòsters (I) Pause-café et Relation des Posters (I)
12:30 – 13:15 Patrice Vermeren (Univ. Paris VIII, philosophe)
La philosophie dans les frontières
La philosophie dans les frontières
13:15 – 13:30 Discussió-Debat · Discussion-Débat
Dinar · Déjeuner

16:00 – 16:45 Simona Skrabec (traductora, escriptora
i assagista eslovena)
Unes sabates per als peus nus
Des chaussures pour les pieds nus
16:45 – 17:30 José Enrique Gargallo (Universitat de Barcelona, lingüista)
Fronteres i llengües: Europa i el món romànic
Frontières et langues: l’Europe et le monde romain
17:30 – 18:00 Discussió-Debat · Discussion-Débat
18:00 – 18:30 Pausa i Relació de Pòsters (II) · Pause-café et Relation des Posters (II)
18:30 – 19:15 Hervé Fischer (Artista-filòsof,
Québec) És possible una ‘mitanàlisi’ de la frontera?
Une mythanalyse de la frontière est-elle possible?
19:15 – 19:45 Discussió-Debat · Discussion-Débat
Diumenge· Dimanche 21 – Llívia
(Farmàcia Museu de Llívia)
10:00 – 13:30 Taula rodona· Table ronde: Les fronteres a Europa / Les frontières en Europe
Moderador · Modérateur: Carles Pont (Dpt. Comunicació
UPF i director de la revista Cadí-Pedraforca)
Intervenen:
Mme. Marie Thérèse Sanchez Schmid (Eurodiputada, França)
Sr. Jordi Fernàndez-Cuadrench (Director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà)
Sr. Joan Rafel Micó (Director del Centre de Recerca Sociològica
de l’Institut d’Estudis Andorrans)
Sr. Joaquim Llimona (President del Consell Català del Moviment
Europeu, Prof. de Dret europeu, UB)
Sr. Oriol Aspachs (Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica de “la Caixa”)
Sr. Arcadi Castilló (IDAPA, Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran)
13:30 – 14:00 Debat General · Débat Général
14:00 Cloenda · Clôture
----------------------
Coordinadors del Congrés: Oscar Jané i Queralt Solé.
* La inscripció al Congrés és gratuïta i la seva assistència dóna dret a:
- Certificat d’assistència.
- 30 % de descompte en els dos llibres que es derivaran del congrés.
+ info: http://mirmanda.blogspot.com i info@mirmanda.com
* PRIMER FRONT - Exposició fotogràfica d’Ernest Abentín (1972) que aporta la seva mirada sobre les fronteres.
Al Centre Cívic Escoles Velles de Bellver de Cerdanya del 19 de març a l’11 d’abril de 2010.
----------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMA I BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ A:

Comentaris