NOVETAT EDITORIAL: RELLAMPANDINGA:ETNOTEXTOS RIBAGORÇANS


SAN MARTÍN BALLARÍN, José Antonio;SISTAC, Ramon; SUÏLS, Jordi (ed.) (2009). Rellampandinga: Etnotextos ribagorçans. Benavarri: Centre d’Estudis Ribagorçans; Pagès editors (Monografies Ripacurtia Llengua; 2). 86 p.

José Antonio San Martín ens ofereix una recreació, expressada en la seua varietat ribagorçana, de la tradició oral del seu poble i comarca, l’alta Vall de l’Isàvena. Som, doncs, davant d’una obra que es troba a cavall entre la literatura, la dialectologia i la cultura popular i que, reelaborada i posada per escrit, ens proporciona una bona mostra del patrimoni oral d’una comunitat.
L'edició ha estat feta a cura de Ramon Sistac i Jordi Suïls:El text que teniu al davant, Rellampandinga, ha estat subtitulat Etnotextos ribagorçans. Un etnotext és, en una definició d’urgència, un tipus narratiu, generalment breu i basat en el discurs oral, que acostuma a oferir informació sobre usos i costums locals, creences, facècies, etc. Des d’algunes disciplines, com la dialectologia, s’ha aplicat més aviat a la transcripció de textos orals recollits pel procediment d’enquesta o entrevista dialectològica. Nosaltres entenem ací el terme com la recreació descriptiva (i, en conseqüència, literària) que l’autorha recollit de la tradició oral del seu poble i comarca, tal com el mateix autor reconeix en la seua introducció: “Iste llibre només procura ser una xica passada pels coneixements, la manera de pensar, aspiracions, punyeteria, etc... de la gent d’iste país (entre Benàs i el Pont de Suert, més o menos)”.

Comentaris