Declaració del conseller Mascarell arran l'anunci del Govern aragonès que la llengua catalana no s'inclourà en la nova llei de Llengües d'Aragó


A: Generalitat de Catalunya
19-06-2012 19.59


Declaració del conseller Mascarell arran l'anunci del Govern aragonès que la llengua catalana no s'inclourà en la nova llei de Llengües d'Aragó
Lamentem i ens costa d’entendre les mesures que tendeixen a disminuir l’ús del català i la seva lliure expressió. L’article 3 de la Constitució insta a l’Estat a protegir la seva diversitat lingüística i cultural. Demanem a tots els ciutadans, especialment als representants polítics, més sentit d’estat fent que totes les llengües que conviuen a l’estat tinguin l’oportunitat de desplegar-se amb normalitat.

Ens posem a disposició de la societat civil catalanoparlant de l’Aragó per la defensa i l’ús de la llengua catalana, sense voluntat d’enfrontament amb ningú, sinó com a expressió de la nostra riquesa col·lectiva.

Les llengües són riquesa cultural i resulta inadmisible que es fomentin lleis que tendeixen a disminuir-les. És tant com advocar per l’esgotament cultural i expressiu d’una comunitat i de les persones que hi viuen.

Continuem mantenint la voluntat de dialogar i sumar esforços amb les autoritats competents a favor de la llengua comuna, entesa com a patrimoni compartit amb l’Aragó, com també, no cal dir, amb València i les Illes, entre altres territoris

Comentaris