Manifest d’Iniciativa Cultural de la Franja a Tornaveu: Associacionisme i Cultura

Tornaveu 

Tornaveu. 80. Segona quinzena de maig de 2013

 
Les associacions culturals aragoneses Associació Cultural del Matarranya, Institut d’Estudis del Baix Cinca i Centre d’Estudis Ribagorçans, coordinades en Iniciativa Cultural de la Franja, com a objectiu principal, la defensa i promoció de la cultura i la llengua catalana d’Aragó, manifesten estar completament en desacord amb la Llei de Llengües —aprovada a les Corts d’Aragó el dia 9 de maig—, entre d’altres, per les següents raons:

        1a. Per la seua inconstitucionalitat en no respectar l’article 3r, apartats 2 i 3 de la Constitució espanyola i incomplir la Carta Europea de les Llengües Regionals Minoritàries, ratificada pel govern espanyol.
        2a. Perquè nega el nom de les dues llengües pròpies, minoritàries a Aragó, però majoritàries en els seus respectius territoris, el català i l’aragonès, mitjançant impropis i ridículs qualificatius, amerats d’ideologia i exempts de rigor científic.
        3a. Perquè no respecta cap de les opinions dels experts en lingüística i filologia, i fa cas omís de tots els informes que han emès al respecte les corresponents acadèmies i universitats  —RAE, IEC, UNIZAR...
        4a. Perquè és un insult al sentit comú quan afirma que "L’objecte d’aquesta Llei és reconèixer la pluralitat lingüística d’Aragó i garantir als aragonesos l’ús de les llengües i les seues modalitats lingüístiques pròpies ...". O quan afirma que "És objecte d’aquesta llei propiciar la conservació, recuperació, promoció, ensenyament i difusió de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó", en ser el cas que tot queda a l’atzar d’una suposada bona voluntat de les institucions, sense mitjans tècnics ni econòmics, ni organització per al desenvolupament de la norma.
        i 5a. Perquè l’objectiu bàsic de la Llei, clarament polític, no és altre que la derogació de l’anterior de 2009, la qual cosa traspua un tuf de genocidi lingüístic.

        Les associacions signants fan públic també que el Govern d’Aragó les ha cancel·lat totes les subvencions, ha anul·lat el projecte “Jesus Moncada” i les subscripcions institucionals de Temps de Franja —l’única revista d’Aragó en català—, i ha fusionat els premis Arnal Cavero en aragonès i Guillem Nicolau en català, privant-los de la dotació econòmica, cosa que ha suposat un estrepitós fracàs en la recent convocatòria, circumstància de grat del Govern a fi i efecte de liquidar aquests premis.

        La Franja d’Aragó, a 9 maig del 2012

Comentaris