EL CERIB LAMENTA LA DESIDIA EN MATERIA CULTURAL A LA COMARCA DE LA RIBAGORZA

EL CERIb-Centre d’Estudis Ribagorçans/Zentro de EstudiosRibagorzans/Centro de Estudios Ribagorzanos/Centro de EstudiosRibagorzanos, centre col·laborador del Instituto de Estudios Altoaragonesesde la Diputación Provincial de Huesca (veure www.iea.es) lamenta la desidia en materia cultural existent a la Comarca de la Ribagorza, Aquesta desidia es reflexa en que ni el president de la Comarca, D. José Franch, ni cap partit polític representat a la comarca (PSOE, PAR, PP y CHA) s’han pronunciat sobre el “Informe de cooficialiación de las lenguaspropias de la Ribagorza” presentat al març de 2008 al ens comarcal. A més a més, desprès d’una primera entrevista amb Natalia Aventín,Consellera de Cultura, analitzant la situació cultural de la Comarca, aquesta va dimitir del seu càrrec al mes d’abril, sense que fins al moment hagi ocupat la seva cartera cap representant amb el que pugui dialogar.
En aquella reunió el CERIb es va mostrar contrari a la concessió de subvecions i ala seva falta de difusió de las subvencions concedides en matèria cultural pel ens comarcal on en activitats culturals no se tenen en conte ni criteris qualitatius ni quantitatius, i a on una ronda o un duo d’una festa d’una pedania rep la mateixa quantitat que un congres d’ àmbit comarcal.
El CERIb, recorda que a las VI Jornades del CERIb realitzades a Peralta de la Sal, es va convidar als presidents o a algun representant de la Comarca de la Ribagorza i de La Llitera, sense que aquets ens públics estiguessin representats, situació que espera solucionar en properes jornades o conferències.
Aquesta crítica en matèria cultural formulada pel CERIb, es fa extensiva a la resta de corporacions municipals ribagorçanes a on primen més les festes i els menjars populars que la actividad cultural, que a la majoria de las poblacions es escassa o nul·la, aixi com que les col·laboracions amb el CERIb que son mes bé esporàdiques.
El CERIb, como a ens col·laborador de l’IEA a la Comarca de la Ribagorza espera que aquest buit actual es solventi aviat i es mostra obertr a iniciar projectes de col·laboració i dinamitació cultural tant con a ens comarcal com amb els diferents consistoris ribagorçans

Comentaris