Una campanya recull signatures a favor de l'oficialitat del català a Aragó

Els firmants demanen que les autoritats aragoneses legalitzin l'aragonès i el català mitjançant una llei "per sobre de qualsevol ideologia, pacte, unitat o signe polític"
Un grup de particulars aragonesos, englobats en la iniciativa Ley de lenguas, sí ha obert una recollida de signatures per Internet per "urgir a les autoritats aragoneses" a donar compliment al mandat estatutari que les obliga a promulgar una llei de llengües d'Aragó en les que s'ha de definir l'estatus legal del català i l'aragonès.
L'escrit que acompanya la recollida de signatures especifica que hi ha diversos textos legals que avalen la necessitat de protegir el "patrimoni lingüístic aragonès" entès aquest com una realitat trilingüe en la que a més del castellà s'hi parlen dues llengües més, el català i l'aragonès. En aquest sentit, la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, l'Estatut d'Autonomia d'Aragó i la Llei del Patrimoni Cultural Aragonès defensen la necessitat de "dotar d'un marc jurídic apropiat" per a aquestes llengües.
Els firmants, que ja superen el miler i als quals s'han adherit entitats com el Centre d'Estudis Ribagorçans, l'Associació Cultural del Matarranya i Amics de Nonasp demanen doncs que les autoritats aragoneses legalitzin l'aragonès i el català mitjançant una llei que "per sobre de qualsevol ideologia, pacte, unitat o signe polític" desenvolupi una llei que protegeixi els drets lingüístics dels més de 70.000 aragonesos que no tenen el castellà com a llengua pròpia.

Comentaris