El CERIb demana a l'Associació de la Ribagorça Romànica la denominació en català dels municipis de la Franja

El passat 21 d'agost en Carles Barrull, Secretari General del CERIb, es va reunir a El Pont de Suert amb en Daniel Marsol, gerent del consorci de la "Asociación para el Desarrollo de la Ribagorza Románica" integrat per 14 ajuntaments ribagorçans (3 d'ells de l'Alta Ribagorça catalana i l'Ajuntament de Tremp) i la resta de la Ribagorça aragonesa, els departaments de medi ambient de l’Aragó i de Catalunya i el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí.
En aquesta primera reunió es va informar de les diferents activitats i les publicacions que ha realitzat el CERIb i la possibilitat de col·laborar conjuntament entre ambdues entitats.
El CERIb, va explicar que en els mapes de difusió d'aquest pla pilot de desenvolupant rural que es realitza a la Ribagorça, la toponímia dels municipis aragonesos apareixen únicament la denominació oficial en llengua castellana i els catalans en llengua catalana. Es va explicar que la Llei 12/2002 de creació de la comarca de la Ribagorça oferia la possibilitat de la denominació bilingüe dels municipis aragonesos i reconeixia la denominació en llengua catalana (Areny de Noguera, El Pont de Montanyana, Les Paüls) i que l'empresa editora, Prames, tot estar afincada a Saragossa, anteriorment ja havia cartografiat la zona utilitzant les dues denominacions, en castellà i en català. El CERIb va demanar que s'utilitzi també la toponímia en llengua catalana, o com a mínim en les dues llengües, degut a que la llengua pròpia del territori és el català. En Daniel Marsol va prendre nota de tots el comentaris, va afegir que no té cap dubte sobre la catalanitat de la llengua d'aquests municipis i que prenia nota sobre les denominacions dels municipis ribagprçans i ho comentaria a la propera Junta.
Sobre el tema de la llengua catalana i els mapes de la Ribagorça Romànica, Una visió personal del Carles Barrull l'ha escrita a:
Informe sobre la Cooficialidad de las lenguas propias de la Ribagorza (febrer de 2008) http://www.cerib.org/informecooficialidad_CERIb.pdf

Comentaris