ALERTA DE LA CARENCIA DE CREACIÓN LITERARIA DE L'ALTA RIBAGORÇA

A: La Mañana, 5 d'abril de 2009
De: http://sapeira.blogspot.com/2010/04/presentacio-del-libre-la-guerra-civil_04.html

Comentaris