PARADOXES RIBAGORÇANES

De: Temps de Franja, 79, setembre i octubre de 2008.

Comentaris