CAT: VIII JORNADES DEL CERIB: PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS


LA MEMÒRIA DE LA FE
LA SOCIETAT A TRAVÈS DE LA RELIGIÓ AL PIRINEU
PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
DIES: del 2 al 4 de juliol de 2010.
Lloc: Graus (Ribagorça) .
---------------------------------------------------------------------------------------------
Des de temps remots l'home ha connectat amb la divinitat per protegir les seves collites i protegir-se de les adversitats. Els cicles de vida, els cicles anuals, festius i econòmics eren controlats per la religió. Les Esglésies, especialment la catòlica van adaptar i van reconvertir cultes prepagans, es van vincular al poder i en nom de Déu també es van afavorir baralles i conflictes, guerres entre cristians, entre Bisbats catòlics, amb musulmans o expulsions com la dels jueus o dels moriscs. La recerca de la perfecció o la tornada als valors primitius del cristianisme de vegades elevava personatges a la categoria de beats i sants, i d'altres els convertia en heretges i eren condemnats pel Tribunal de la Santa Inquisició, que pretenia homogenizar el pensament religiós dels vassalls. El món religiós ens mostra aquesta faceta però també la d'una filosofia, la d'una pedagogia que concep l'amor, pau, la tolerància, la solidaritat, el diàleg entre cultures i religions.
Les VIII Jornades del CERIb pretenen abordar i reflexionar sobre la història, la sociologia, l'antropologia o l'art de les diferents religions i Esglésies que han estat o són a les terres ribagorçanes i al Pirineu. Al costat d'això, volem reflexionar, veure i analitzar els ego-documents d'època moderna generats per institucions eclesiàstiques o per persones vinculades en el costat eclesiàstic de la mà d'investigadors francesos, catalans i aragonesos que componen un grup d'investigació avalat per la Comunitat de Treball dels Pirineus.

Presentació de propostes de comunicació:
1. Els interessats en presentar comunicacions poden enviar les seves propostes amb nom de l'autor, títol i resum amb una extensió màxima d'entre 1500 i 2000 caràcters.
2. El termini de presentació de comunicacions en finalitza divendres 18 de Juny de 2.010. És necessari enviar un resum a l'adreça electrònica: info@cerib.org
3. Tant els texts posteriors com les comunicacions poden realitzar-se en francès, castellà, català o aragonès.
4. Les propostes de comunicació han de reflexionar d'una manera directa o indirecta sobre la Ribagorça, els Pirineus o comarques veïnes
5. El Comitè organitzador comunicarà l'acceptació de les propostes als interessats. El Comitè organitzador es reserva el dret d'acceptació de comunicaciones.Las comunicacions podran ser rebutjades sense possible revisió pels següents motius:
* Comunicacions rebudes fora del termini .
* Presentacions incomplertes.
*Comunicacions que no presentin un mínim de qualitat o idoneïtat amb la temàtica propossada .
6. El Comité organitzador facilitará als comunicants alotjament i dietes gratuïts. Per a reservar és important que s'envii aviat.
7. Les comunicacions aprovades disposaran d'una mitja de deu minuts , depenent del nombre de comunicacions presentades i posteriorment es publicaran els textes al "Dossier" de la revista "Ripacurtia" (veyre normes de publicació a :http://www.cerib.org/Normes_Ripacurtia.pdf ).
8. El text definitiu es tindrà que enviar abans de la primera quincena d'octubre de 2010 a: revista.ripacurtia@cerib.org
9. La presentació de comunicacions significa l'acceptació de les presents normes, així com les normes editorials de la Revista Ripacurtia (veure punt 7).
Per a qualsevol dubte o aclariment poden dirigir-se a : info@cerib.org o por telèfon al:
630 52 61 56 (tardes) y 669 34 60 71.
Per a més informació: info@cerib.org www.cerib.blogspot.com
-------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANITZA: CERIB, IEA, Grup Manuscrits-UAB, FRAMESPA-UMR 5136 (UT-LM)
AMB EL SUPORT DE: Ayuntamiento de Graus, Gobierno de Aragón-Generalitat de Catalunya-Région de Midy Pyrénees-Comunidad de Trabajo de los Pirineos, Festivales Clásicos de las Fronteras
COL·LABOREN:Museo de Iconos “Virgen de la Peña de Graus, Institut Ramon Muntaner, Comarca de la Ribagorza, Segre, La Mañana.

Comentaris