Llibre d'"Alfons el Vell Duc Reial de Gandia" de Jaume Castillo

De: CEIC Alfons el Vell 

EL CEIC Alfons el Vell reedita en format digital, de lliure descàrrega, la biografia d'Alfons el Vell [3.10.12]

En commemoració del sisè centenari de la mort del primer duc reial de Gandia, el CEIC Alfons el Vell ha portat a terme la reedició de l’única biografia existent del duc, publicada per Jaume Castillo Sainz el 1999 i actualment exhaurida en format de paper.

Si bé el Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, en la seua tasca d’investigació i divulgació ha publicat diverses obres i treballs sobre el primer duc reial de Gandia i el seu temps, mai no n’havia fet cap reedició.

Aquesta novetat està justificada per l’efemèride abans esmentada, però no és l’única: la segona novetat d’aquesta publicació és el format electrònic de descàrrega lliure per a qualsevol ciutadà interessat, per tal d’aconseguir-ne la màxima difusió. Aquesta voluntat de propagar el coneixement palesa el servei social que ha estat el principi fonamental del CEIC Alfons el Vell al llarg dels seus 29 anys de vida.

Per l’amenitat del text, aquest treball no sols serà d’utilitat per a científics i estudiosos, sinó també per a qualsevol ciutadà interessat a conèixer una part fonamental de la història de la nostra ciutat i de gran part de la comarca, a través d’un dels personatges més importants que n’han format part.


Jaume Castillo, historiador i autor del llibre. Foto: Pere Millet

Aprofitant que enguany s’ha complert el sisè centenari de la mort del duc i una vegada exhaurida aquella edició en paper, entre els diversos actes i projectes commemoratius, institució i autor han considerat oportuna -fins i tot imprescindible- la reedició d’aquest treball biogràfic. El resultat és el llibre que esteu a punt de llegir.

La novetat d’aquesta reedició es completa amb el format electrònic de descàrrega lliure per a qualsevol ciutadà interessat. Això és una afirmació de la nostra voluntat d’utilitzar les noves tecnologies d’informació i comunicació, en les quals haurem d’aprofundir. Però també palesa la vocació de servei social, que ha estat el principi fonamental del CEIC Alfons el Vell al llarg dels seus 29 anys de vida.

Com en totes les nostres publicacions, desitgem que aquesta siga d’utilitat per a estudiosos i científics. No obstant això, per l’amenitat del text, també podrà ser-ho per a qualsevol ciutadà interessat a conèixer una part fonamental de la nostra història a través d’un dels personatges més importants que n’han format part.

Rafael Delgado Artés, director del CEIC Alfons el Vell.
Gandia, setembre de 2012

Comentaris