La CCEPC s'adhereix a les declaracions de l'IEC i la ICF contra la Llei de llengües d'Aragó

Bloc de la CCEPC
Infocentres, núm. 100, p. 4
La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, davant de la Llei de llengües aprovada per les Corts d’Aragó, s’adhereix a la declaració feta per l’Institut d’Estudis Catalans, com a institució científica amb autoritat sobre la llengua catalana, i al manifest  d’Iniciativa Cultural de la Franja, com a portaveu de les associacions culturals que treballen per dignificar llengua i cultura en aquest territori.


Comunicat de la Secció Filològica de l’IEC sobre les noves disposicions legals relatives a les llengües d’Aragó

Davant de les informacions sobre l’ús, derivat de noves disposicions legals aragoneses, de les sigles LAPAO i LAPAPYP, que corresponen, respectivament, als confusos circumloquis llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental i llengua aragonesa pròpia de les àrees pirinenca i prepirinenca, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans vol fer constar que l’entitat d’aquestes llengües fa temps que està establerta per la filologia amb els noms de català i aragonès, i que en cap cas no es pot considerar que LAPAO i LAPAPYP (o els circumloquis corresponents) són noms de cap idioma, com tampoc no ho seria LAOE (llengua aragonesa oficial de l’Estat). La confusió, deliberada o no, del nom de les llengües és contrària al sentit comú i a la convenció científica, i impròpia de la pràctica legislativa democràtica, sigui autonòmica, estatal o internacional.

Enllaç relacionat: Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans davant l’anunci del Govern d’Aragó de derogar la Llei de llengües, del 20 de juny de 2012.

Barcelona, 8 de maig de 2013


Manifest d’Iniciativa Cultural de la Franja contra la Llei de llengües del PP i del PAR

Les associacions culturals aragoneses Associació Cultural del Matarranya, Institut d’Estudis del Baix Cinca i Centre d’Estudis Ribagorçans, coordinades en Iniciativa Cultural de la Franja, que tenen com a objectiu principal la defensa i promoció de la cultura i la llengua catalana d’Aragó, manifesten estar completament en desacord amb la Llei de llengües —aprovada a les Corts d’Aragó el dia 9 de maig—, entre d’altres, per les següents raons:

1a. Per la seua inconstitucionalitat en no respectar l’article 3r, apartats 2 i 3 de la Constitució espanyola i incomplir la Carta Europea de les Llengües Regionals Minoritàries, ratificada pel Govern espanyol.

2a. Perquè nega el nom de les dues llengües pròpies, minoritàries a Aragó, però majoritàries en els seus respectius territoris, el català i l’aragonès, mitjançant impropis i ridículs qualificatius, amarats d’ideologia i exempts de rigor científic.

3a. Perquè no respecta cap de les opinions dels experts en lingüística i filologia, i fa cas omís de tots els informes que han emès al respecte les corresponents acadèmies i universitats —RAE, IEC, UNIZAR…

4a. Perquè és un insult al sentit comú quan afirma que “l’objecte d’aquesta llei és reconèixer la pluralitat lingüística d’Aragó i garantir als aragonesos l’ús de les llengües i les seues modalitats lingüístiques pròpies…” O quan afirma que “és objecte d’aquesta llei propiciar la conservació, recuperació, promoció, ensenyament i difusió de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó”, en ser el cas que tot queda a l’atzar d’una suposada bona voluntat de les institucions, sense mitjans tècnics ni econòmics, ni organització per al desenvolupament de la norma.

i 5a. Perquè l’objectiu bàsic de la llei, clarament polític, no és altre que la derogació de l’anterior de 2009, la qual cosa traspua un tuf de genocidi lingüístic.

Les associacions signants fan públic també que el Govern d’Aragó els ha cancel·lat totes les subvencions, ha anul·lat el projecte “Jesús Moncada” i les subscripcions institucionals de Temps de Franja —l’única revista d’Aragó en català—, i ha fusionat els premis Arnal Cavero en aragonès i Guillem Nicolau en català, privant-los de la dotació econòmica, cosa que ha suposat un estrepitós fracàs en la recent convocatòria, circumstància de grat del Govern a fi i efecte de liquidar aquests premis.

La Franja d’Aragó, 9 maig de 2013

Comentaris